ALUBM: GOSSIP – A JOYFUL NOISE

Ja, hade det inte varit för Beth Ditto.

GOSSIP 
A Joyful Noise
(Colombia/Sony)
@@@

Jag vet inte jag. Bandet tituleras som ett punkpopband, men eventuella punkreferenser är helt utsuddade. Måhända är det i Beth Dittos inspirerande attityd och persona som punken i Gossip sitter. Vackert så. Men numer är den delvis överskuggad av den välpolerade musikaliska fasaden. Och hade det inte varit för just Beth Ditto, kunde den här plattan har gjorts av vilket anonymt popband som helst.
Sen känns det kanske inte så smickrande att den påstådda inspirationen av Abbas “noll råhet” varit med och skapat detta album. Jag önskar att Gossip istället kört på med en högre växel och inte slipats ner till snällhet. Beth Dittos ett år gamla solo-EP, bl.a. med fantastiska I wrote a book med sitt minimalistiska popklubbsound är så mycket mer punk än det här. Hade önskat en fortsättning på det.
Produktionen av Brian Higgins, är retuscherad stundom till gränsen av tristess, men det som håller ihop albumet är de genomgående starka popmelodierna, tillsammans med Dittos starka och kompromisslösa attityd och sång.
(Bästa spår: Perfect world, Casualties of war)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: